Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2018. június 01. - 2018. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
379Ft/l
Gázolaj:
387Ft/l
Keverék:
416Ft/l
LPG autógáz:
222Ft/l
2018. május 01. - 2018. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
371Ft/l
Gázolaj:
374Ft/l
Keverék:
408Ft/l
LPG autógáz:
221Ft/l
2018. április 01. - 2018. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
359Ft/l
Gázolaj:
369Ft/l
Keverék:
396Ft/l
LPG autógáz:
221Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen


Szakértői iroda

Szoftverek

Bevallás ellenőrző és kitöltő program

A számviteli beszámoló, a társasági adó bevallása szinte ugyanannyi összesítő sort tartalmaz, mint amennyi alapadatot. A táblák, a bevallások kitöltése rengeteg hibalehetőséget hordoz: a számszaki összefüggéseken túl az adatok többszörös szerepeltetése ellentmondások sorát rejti magában. Hogyan biztosítható, hogy a mérleg, az eredménykimutatás számszakilag hibátlan legyen, egymással és a társasági adó bevallásával – a lehető legkevesebb rögzítéssel – teljes összhangban legyen. A XXI. században a válasz természetesen a számítógép.

A számítógép azonban csak akkor segít, ha tudja, mi a feladata. De ki mondja meg, hogy mit kell készíteni, mi mivel függ össze, mi miből jön ki, minek kell kisebbnek, nagyobbnak, egyenlőnek lennie? Van-e olyan szoftver, amely kiválasztja a gazdálkodó jellemzőinek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot, kitölti, ellenőrzi, és benyújtható formában előállítja azokat? Van.

A BKS program bevallás kitöltő és ellenőrző modulja a gazdálkodó szervezet adatai alapján a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot állítja össze, kizárólag az alapadatok rögzítésével. A beszámoló adatait kiegészítve a társasági adó bevallását az adózó jellemzőinek megfelelő nyomtatványon automatikusan áll össze. Az egyszeri és egyszerű rögzítésen túl a bevallások teljes körű belső és külső ellenőrzésével azok benyújtható formátumban jelennek meg, a gazdálkodó feladata csak az aláírás.
Amellett, hogy a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallás e programot használva logikailag és számszakilag garantáltan hibátlan lesz, az adatok megfelelő tárolása, későbbi egyszerű elérése is biztosított. A program további moduljaival a bevallások adatait felhasználva egyszerűen, és ellentmondásoktól mentesen készíthető el a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés, vagy akár a közhasznúsági jelentés is.

A program a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek szerinti beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását készíti el, ellenőrzi teljes körűen, a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően, a megengedett eltérésekkel az Ön igényeinek megfelelően. A társasági adó bevallására szolgáló nyomtatványok közül a leggyakrabban használt, az adott adóévre rendszeresített nyomtatványok állíthatók elő, nyomtathatók benyújtható formátumban, vagy – a beszámoló többi tábláival összefüggésben is ellenőrzötten - exportálhatók az NAV internetről letölthető ANYK programja felé.

 

NETTÓ ÁR
Egy céges változat
Több céges változat
2017-ben
Teljes ár
Törzsvevői ár
Teljes ár
Törzsvevői ár
Bevallás, beszámoló kitöltő és ellenőrző, e-beszámoló, adózott eredmény felhasználása határozat
15.000 
12.000 
25.000 
20.000 
Szöveges dokumentumok(Kiegészítő melléklet, Teljeskörű elemzés, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói jelentés)
28.000 
18.000 
58.000 
40.000 
Civil és közhasznú beszámoló kitöltő és ellenőrző, közhasznúsági melléklet,
e-beszámoló
11.000
9.000
25.000 
14.500 

 

Hogyan lehet a beszámoló összes táblázata és a kapcsolódó adóbevallás logikailag, számszakilag hibátlan?

A számviteli beszámoló, a társasági adó bevallása szinte ugyanannyi összesítő sort tartalmaz, mint amennyi alapadatot. A táblák, a bevallások kitöltése rengeteg hibalehetőséget hordoz: a számszaki összefüggéseken túl az adatok többszörös szerepeltetése ellentmondások sorát rejti magában. Hogyan biztosítható, hogy a mérleg, az eredménykimutatás számszakilag hibátlan legyen, egymással és a társasági adó bevallásával – a lehető legkevesebb rögzítéssel – teljes összhangban legyen. A XXI. században a válasz természetesen a számítógép.

A számítógép azonban csak akkor segít, ha tudja, mi a feladata. De ki mondja meg, hogy mit kell készíteni, mi mivel függ össze, mi miből jön ki, minek kell kisebbnek, nagyobbnak, egyenlőnek lennie? Van-e olyan szoftver, amely kiválasztja a gazdálkodó jellemzőinek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot, kitölti, ellenőrzi, és benyújtható formában előállítja azokat? Van.

A BKS program bevallás kitöltő és ellenőrző modulja a gazdálkodó szervezet adatai alapján a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot állítja össze, kizárólag az alapadatok rögzítésével. A beszámoló adatait kiegészítve a társasági adó bevallását az adózó jellemzőinek megfelelő nyomtatványon automatikusan áll össze. Az egyszeri és egyszerű rögzítésen túl a bevallások teljes körű belső és külső ellenőrzésével azok benyújtható formátumban jelennek meg, a gazdálkodó feladata csak az aláírás.

Amellett, hogy a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallás e programot használva logikailag és számszakilag garantáltan hibátlan lesz, az adatok megfelelő tárolása, későbbi egyszerű elérése is biztosított. A program további moduljaival a bevallások adatait felhasználva egyszerűen, és ellentmondásoktól mentesen készíthető el a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés, vagy akár a közhasznúsági jelentés is.

A program a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek szerinti beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását készíti el, ellenőrzi teljes körűen, a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően, a megengedett eltérésekkel az Ön igényeinek megfelelően. A társasági adó bevallására szolgáló nyomtatványok közül a leggyakrabban használt, az adott adóévre rendszeresített nyomtatványok állíthatók elő, nyomtathatók benyújtható formátumban, vagy – a beszámoló többi tábláival összefüggésben is ellenőrzötten - exportálhatók az APEH internetről letölthető ABEV programja felé.

Hogyan lehet a beszámoló táblázatait, és a kapcsolódó adóbevallásokat egyszerűen, ellenőrzötten, teljes (megnyugtató) összhangban elkészíteni?

A számviteli beszámoló számos táblázatból áll, melyek néhány alapadat – a felhasználás célja szerint - különböző bemutatását és összesítését szolgálják. Az adatok számszaki összefüggései és azok többszöri bemutatása (rögzítése) számos hibalehetőséget rejtenek magukban. Az elkészített táblázatok számszaki ellenőrzése, az összefüggések vizsgálata megfelelő program nélkül hatalmas feladat, és még mindig nem nyújt megfelelő garanciát arra, hogy az azonos tartalmú adatok az egyes táblázatokban azonos összegben kerültek feltüntetésre.

Csökkenthető a hibalehetőség, ha az alapadatok rögzítésére csak egyszer kerül sor, és az adatokat a megfelelő táblákba megbízható eszköz helyettesíti be: egy szoftver, amely az adatok megfelelő elhelyezésén túl ezt követően is ellenőrzi mind a belső, mind a külső összefüggéseket. Az ellenőrzések biztosítják, hogy a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számszaki adatai egymással összhangban legyenek, az azonos tartalmú adatok azonos összegben tűnjenek fel. Mindez egy megbízható program nélkül alapos kitöltést, és hatalmas mennyiségű manuális ellenőrzést kíván. A munkájára igényes szakember nem lép túl ezeken az ellenőrzéseken, csakhogy a bevallási időszakban a feszített időbeosztás mellett erre nem minden esetben van idő.

Programunk nem csak a kitöltést könnyíti meg az adatok automatikus átvételével, hanem a belső és külső összefüggéseket is teljes körűen ellenőrzi. Mindez csak néhány percet vesz igénybe, így a megtakarított idő alatt a bevallási időszakban akár pihenésre is jut idő!

Hol találhatók meg az egyéb szervezetek beszámolójának táblái, azok összefüggései?

A magyar számviteli szabályok – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – keretet adnak a számviteli munkához, ugyanakkor a beszámoló tartalma (a végtermék) pontosan körülhatárolt. Az egyes táblázatok, szöveges elemzések tartalma szinte a tételességig adott, a nyilvános beszámolók tartalma így – gazdálkodási formától, tevékenységtől, szervezettől függetlenül – egységesen értelmezhető. Sajnos e téren is vannak kivételek.A sajátos beszámolási kötelezettségek egy részét a Számviteli Törvény, más részeit a törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletek szabályozzák. A jogszabály a sajátos beszámolási kötelezettséggel bíró gazdálkodókon túl „egyéb szervezet”-ként említi azokat a gazdálkodókat, melyekre meghatározott, az általánostól eltérő beszámolási kötelezettség vonatkozik.

A sajátosságok nem csak eltérő elszámolásokat, értékelési eljárásokat takarnak, hanem sajátos mérleg- és eredménykimutatás-sémákat is. E sémák az adott gazdálkodóra vonatkozó kormányrendeletben találhatók meg, de a séma gyakran csak a teljes jogszabály tanulmányozása után áll össze.Egy egyéb szervezetnek minősülő gazdálkodó beszámolási kötelezettségének értelmezése tehát jelentős feladat, ahhoz a vonatkozó előírásokat pontról pontra értelmezni kell ahhoz, hogy a megfelelő számviteli beszámoló kerüljön összeállításra és nyilvánosságra. A megfelelő tartalom kiválasztása nem könnyű feladat: nem csak a szervezet jellegétől függ, hanem mind annak közhasznú besorolásától, mind vállalkozási tevékenységétől, a könyvvezetés módjától, sőt több helyütt választást is enged a jogszabály beszámolási formák közül. A megfelelő táblák megválasztása tehát az első feladat.Az egyéb szervezet beszámolója tábláinak megfelelő megválasztását követően a táblát fel kell tölteni a megfelelő adatokkal a megfelelő módon, biztosítva a számszaki összefüggések maradéktalan meglétét. A megfelelően kiválasztott, kitöltött, ellenőrzött táblát esztétikus formába öntve azt a megfelelő fórumon nyilvánosságra kell hozni. Mindez megoldható úgy is, hogy Ön csak a megfelelő programot választja ki. A program a szervezet adatainak megfelelő beszámoló-táblákat kiválasztja, annak alapadatait kitöltve összeáll a teljes, számszakilag ellenőrzött számviteli beszámoló. Amennyiben a szervezet adatai alapján az szükséges, úgy a megfelelő mérlegen és eredménykimutatáson túl mind a társasági adó bevallása, mind a kiegészítő melléklet, mind a közhasznúsági jelentés összeállítható programunkkal, korlátlan számú szervezetre.

Miért jobb, mint a többi?

A mai magyar jogi háttér a piacgazdaság dinamikus kialakulásának megfelelően állandó elemet szinte nem is tartalmaz, az előírások folyamatosan változnak. Nem kivétel ez alól a számviteli szabályozás sem, az adózás területéről nem is beszélve. Az adott beszámolási időszakra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók automatikusan az előző évi gyakorlat szerint, ahhoz minden esetben szükséges ismerni az éppen aktuális előírásokat is.A piacon számos kitöltő-ellenőrző program jelen van, amelyek folyamatos aktualizálása többé-kevésbé megoldott. Ezek a programok azonban általában a beszámolási kötelezettségnek csak egy részterületét fedik le: vagy az adóbevallást, vagy az általános beszámolókat, vagy csak egy adott sajátos beszámolót. Olyan program, amely mind a vállalkozások, mind az egyéb szervezetek beszámolóit, adóbevallását a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően készíti el, ellenőrzi, és benyújtható formában állítja elő, kevés van. A BKS program ezen képességek birtokában árának többszörösét hozza felhasználójának mind a megtakarított időt, mind a szakmai megbízhatóságot, mind a gazdálkodóról bemutatott képet illetően.Az egyszerű kezelés, a megbízható működés, a szakmai és számítástechnikai támogatás mind meggyőző érvek a program mellett. A maximális kényelmet szolgálja az automatikus kitöltés, az adatátvételek, a benyújtható formátumú nyomtatás. Programunk az általános és sajátos beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását állítja elő magyar, angol, német, vagy – felhasználóink kérésére – más nyelven.A többi ellenőrző program kevésbé kezelhető, nagyobb hangsúlyt fektet a nyomtatvány kitöltésére, mint a teljes körű ellenőrzésre. Az ilyen ellenőrzések általában kimerülnek a legnyilvánvalóbb összefüggések vizsgálatában, mélyebb logikai, sőt külső összefüggések ellenőrzésére nem terjed ki a tudásuk. Természetesen, mint minden ellenőrző programban, a hivatalosan közzétett programozott ellenőrzéseket ez a program is garantáltan kezeli, ilyenkor hibakódként az APEH hibakódját adjuk meg.

Számviteli politika és szabályzatok

Egyszer és mindenkorra

A számviteli politika és a szabályzatok elkészítése nem könnyű feladat.

Talán még ennél is nehezebb azok folyamatos karbantartása, követve a körülmények és előírások folytonos változását.
Ezt a megoldhatatlannak tűnő feladatot oldja meg az „időgép”: a dokumentumok egy tetszőleges napon (2009. január 1-től) hatályos paraméterek és előírások szerint kerülnek összeállításra, akár múltbeli időpontra is. Ezzel elkerülhetők az „időcsapdák”, például a név- vagy címváltozás átvezetésének elmulasztása, a törvényi változások „időelőtti” szabályozása (különösen évekre utólag szerkesztett szabályzatok esetén), az előírt tartalom hiányossága vagy a már nem hatályos előírások szerinti szabályozás.

Ehhez csak az kell, hogy a mindenkor hatályos előírások rendezetten rendelkezésre álljanak, az egyéb paraméterek (cégadatok) változásai a megfelelő hatállyal követhetők legyenek. Mindezek birtokában a szabályzatok összeállítása, aktualizálása gyerekjáték.

Feltéve, hogy rendelkezésre áll a megfelelő eszköz is, például egy erre a célra készült program, amely a frissítésekkel mindig aktuális: tartalmazza a múltbeli módosításokat, és követi a jövőbeni változásokat is.

 

NETTÓ ÁR
Teljes ár
Törzsvevői ár
Kedvezményes ár
SZPOL09 program frissítés
 
Új vevő
Előző verzióról (SZPOL06) áttérőknek
Más EsBo program vásárlóinak
2016. évi verzióra áttérés
Egy céges változat
38.000
17.000
27.000
8.500
Több céges változat
78.000
35.000
55.000
13.000
 

Szöveges dokumentum készítő programok (Kiegészítő melléklet készítő program - Üzleti jelentés készítő program)

Kiegészítő melléklet készítő program

Hogyan készítsünk kiegészítő mellékletet?

A kiegészítő mellékletet elkészíteni nagy feladat, hiszen annak pontosan előírt tartalma nincs. Nagyon sok kötelező tartalmi elem van, melyeket több jogszabályból lehet összeollózni. A megfelelő, a gazdálkodó adott üzleti évére előírt tartalommal való feltöltés a fáradságos munkán túl magában hordozza a belső ellentmondás, a hiányosság, a törvényellenesség veszélyét.

Az igazán profi melléklet-készítő egy kötelező elemet sem felejt ki, a számszaki és logikai ellentmondásokat teljesen kiszűri, gazdasági elemzéseket készít és szép, áttekinthető, ellenőrzött, és benyújtható formába önti a mellékletet. Az igazán profi melléklet-készítő nem hibázik, hiszen nem ember.

A BKS kiegészítő melléklet készítő program a mellékletet panelekre bontva egyszerű kérdéseket tesz fel, felajánlva az általában szokásos válaszokat, de lehetőséget hagyva saját válasz szerkesztésére is. A kérdéseket megválaszolva, a főbb számszaki adatokat megadva máris kész a kiegészítő melléklet az adott cégnek megfelelő formában és tartalommal, az éppen hatályos előírásoknak megfelelően. A munkájukra igényes, vagy időhiányban szenvedő szakemberek már évek óta használják a programot. A referencialista egyre bővül, és egyre több az olyan felhasználó, aki az éves zárást már el sem tudná képzelni a belső és külső ellenőrzéseket végző programok, valamint a kiegészítő melléklet készítő program nélkül.

A cég alapadatainak felvitelét követően az egyes kérdésekhez tartozó válaszlehetőségek kijelölésével, esetleg adaptálásával fejezetenként összeáll a kész melléklet. Az alapadatokat csak akkor kell rögzíteni, ha nem használja a bevallás ellenőrző programot, mert az ott felvitt és ellenőrzött adatokat a melléklet készítése során a program felhasználja. Az előírt táblázatok összeállítása, az elemzések, a csah-flow kimutatás összeállítása lehetőség szerint automatizálásra került. A későbbi években a standard adatok újra felhasználhatók ismételt adatrögzítés nélkül. Kialakítható egy séma, mely aztán minden évben használható.

A kiegészítő melléklet – a beszámoló formájától és a felhasználó igényétől függően – több bonyolultsági fokban is összeállítható a legegyszerűbbtől a teljes mellékletig. A program – a jogszabályi változásoknak megfelelően - évente új változatban, az aktuális előírásoknak megfelelően kerül kibocsátásra.

Ajánljuk a programot azoknak is, akik bérmunkában több (esetleg több száz) vállalkozás számára készítik el a kiegészítő mellékletet. Az első melléklet elkészítése akár 3 órába is telhet, míg az utolsó - szabályszerű, ellentmondásoktól mentes és teljes - melléklet összeállítása akár 40 percet is elrabol abból a 810 órából, ami az éves számviteli kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre áll! A program használatával a komplett éves beszámoló, és ehhez kapcsolódóan a társasági adó bevallásának összeállítása nem más, mint egy jó számítógépes játék, ahol Ön, a Felhasználó csak nyerhet.

Hogyan biztosítható a beszámoló táblázatai, a kapcsolódó adóbevallások és a kiegészítő melléklet teljes összhangja?

A beszámoló mérlege és eredménykimutatása számos adatot tartalmaz, melyek a társasági adó bevallásában és a kiegészítő mellékletben újra és újra, különböző csoportosításban és bontásban megjelennek. Már a mérleg és eredménykimutatás is tartalmaz olyan adatot, melynek tartalma azonos (mérleg szerinti eredmény), így a két táblában az nem térhet el egymástól. Ilyen összefüggés a bevallás számos elemében fennáll, de ezen egyezőségek szinte csak az átfogó ellenőrzések során kerülnek vizsgálatra. A tét nagy, mert ellentmondás esetén a teljes beszámoló hitelessége forog kockán, az adókockázat pedig jelentős.

Ezen összefüggések vizsgálatára a bevallási időszakban ritkán jut idő. Az összefüggések viszont adottak, paraméterezhetők. A BKS program a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számos táblázatának összefüggő adatait vizsgálja, és amennyiben nem megengedhető eltérés mutatkozik, úgy arra az eltérés helyének megjelölésével és az összefüggés ismertetésével hívja fel a felhasználó figyelmét. Az összefüggések a program által kezelt összes táblázatra paraméterezettek, így a beszámoló belső ellentmondásoktól mentesen, számszakilag egyező adatokkal állítható össze.

Kinek tűnne fel például, ha a kiegészítő melléklet befektetett eszközöket bemutató táblázataiban az eszközök bruttó értéke nem lenne összhangban a társasági adó bevallásának megfelelő adatával? Vagy hogy derülne fény arra, ha az értékvesztéseket bemutató táblázatok előző évi adatai ellentmondásban lennének az eredménykimutatás előző évi adataival? A számítástechnika korában ezek a kérdések már nem kérdések. Válassza a megfelelő programot, amely a változásokat folyamatosan követve, az összefüggéseket pillanatok alatt vizsgálja át, és jelzi, amennyiben eltérés mutatkozik.

Miért jobb mint a többi? A programnak valós konkurenciája nincs, hiszen a magyar piacon elsőként jelentünk meg ilyen szoftverrel. A többi, egyébként nagyságrendekkel drágább "másolat" vagy "másodlat" más irányba fejlődött, használatuk a tapasztalatok szerint kevésbé kényelmes. Az immár több mint 10 éves tapasztalat, a felhasználókkal együtt történt fejlesztések, a naprakészség magukért beszélnek. A programmal készült kiegészítő mellékleteket sok elismert könyvvizsgáló nem csak szabályszerűnek, de áttekinthetőnek és szépnek találja. Felhasználóink a BKS programot használva bátran állhatnak az általuk összeállított beszámoló mögé mind szakmai, mind esztétikai szempontból. Kevés program képes a teljes beszámoló és a társasági adó bevallásának összeállítására a benyújtható formátumban, úgy, hogy az a folytonos változásoknak megfelelően, az aktuális előírásoknak megfelelő ellenőrzések által mind teljesség, mind számszaki és logikai szempontból ellenőrzött.

 

Üzleti jelentés készítő program

Hogyan készítsünk üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés összeállítása nem könnyű feladat. E jelentésben kellene a külvilág felé bemutatni a gazdálkodó üzleti múltját, jelenét és jövőjét. Az üzleti jelentés tartalmát a jogszabályok csak nagyvonalakban határozzák meg, azt elsősorban a jelentés célja határozza meg. Nehéz viszont e tartalmat megragadni, ha az üzleti jelentés összeállításának csupán az a célja, hogy a gazdálkodó a hatályos előírásoknak megfelelés céljából üzleti jelentését székhelyén a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. Ha az üzleti jelentés célja jól meghatározott, talán még nehezebb feladat azt az elvárásoknak megfelelően összeállítani.

Az üzleti jelentés tartalma komoly kockázatot rejt, hiszen arra alapozva az üzleti környezet döntéseket hoz, ítél. A piaci igényeknek és a jogszabályoknak egyaránt megfelelő üzleti jelentés összeállítása a vezetés feladata, hiszen olyan információk megjelenítése szükséges, amelyek a beszámoló számszaki adataiból önmagukban nem tűnnek ki. E feladat megbízható megoldása lehet egy olyan program használata, mely a beszámoló más részeivel összhangban, a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően, teljes körűen állítja össze az üzleti jelentést.

Az üzleti jelentés meghatározott logikai sorrendben, a lényeges üzleti információk teljes körét felölelve, az előírásoknak tételesen megfelelő összeállítása – függetlenül attól, hogy az üzleti jelentést nem kell közzétenni vagy letétbe helyezni – a számviteli munka színvonalát tükrözi. Az egymást követő üzleti évek üzleti jelentéseinek összehasonlítása pedig a jelentések megbízhatóságát, az üzletpolitika kiszámíthatóságát tükrözi. Nem nélkülözhető tehát egy olyan séma, melynek megfelelően a gazdálkodó évről évre azonos szerkezetben mutatja be üzleti körülményeit.

Az állandóság biztosítása, a teljes körűség, a megbízható tartalom és esztétikus megjelenítés olyan követelmények, melyeknek csak szervezett, szakmailag jól felkészített háttérrel lehet eleget tenni. E követelményeknek kiválóan megfelel a BKS program, melynek segítségével a beszámoló összeállítása során az üzleti jelentés is teljes körűen, ellenőrzötten, nyilvánossá tehető formában áll össze az aktuális előírásoknak mindenben megfelelő üzleti jelentés.

Kinek szól és miről az üzleti jelentés?

Az üzleti jelentés a gazdálkodó környezetének szól, bemutatva azokat az információkat, amelyek a számszaki adatokból, az üzleti év értékeléséből nem tűnnek ki. Az üzleti jelentés mind a potenciális befektetőknek, mind a piaci partnereknek, mind a tág értelemben vett közönségnek szól. Az üzleti jelentést tanulmányozva bárki beleláthat a gazdálkodó lelkébe, gondolkodásába, és mindezt nem csupán az adott üzleti évre vonatkoztatva.

Az üzleti jelentés hivatott bemutatni a szervezetet, a döntéshozókat, valamint azokat a szempontokat amelyek a gazdálkodót általában motiválják. E jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó üzletpolitikája is, valamint a piaci környezet. Ugyanígy e jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó jövőképe, tervei és stratégiája, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatáspolitika, a minőségpolitika, a kutatási, kísérleti fejlesztési koncepció, a környezet védelme iránti elkötelezettség, az ez ügyben tett intézkedések és azok hatása. Az üzleti jelentés hívja fel az érdekeltek figyelmét az üzleti kockázatokra, és ismerteti a gazdálkodó kockázatkezelési politikáját – áthárítva ezzel a döntés felelősségét a jelentés felhasználójára. Az üzleti jelentésben van lehetőség az üzleti évi folyamatok értékelésére, a tendenciák megismertetésére, magyarázatára.

Az üzleti jelentést nem kell – de lehet - sem közzétenni, sem letétbe helyezni, ugyanakkor annak nyilvánosságát oly módon kell biztosítani, hogy az a gazdálkodó székhelyén bárki számára elérhető, így megtekinthető vagy lemásolható legyen.

Hogyan lehet a beszámoló részeként, azzal egységes szerkezetben és összhangban elkészíteni az üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés nem a számviteli beszámoló része, de azzal összhangban, annak kiegészítéseként kell elkészíteni. A jelentés számos olyan adatot, információt tartalmaz, amely szoros kapcsolatban áll a tárgyévi beszámoló számszaki adataival, illetőleg a kiegészítő melléklettel. Ahhoz, hogy az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangja biztosított legyen, szükséges a jelentés tartalmát logikailag és számszakilag egyeztetni a további pénzügyi kimutatásokkal.

A BKS programmal az üzleti jelentés egyszerűen, teljes körűen és megbízhatón állítható össze úgy, hogy a jelentés az éves beszámolóval összhangban legyen. A jelentés minden kötelező (jogszabályban nevesített) eleme az adott időpontban hatályos előírások szerint, valamint minden szükséges kiegészítő információ egyszerűen megadható a programnak, melynek segítségével ellenőrzött, nyilvánosságra hozható üzleti jelentés állítható össze.A BKS programmal készített üzleti jelentés a könyvvizsgálók munkáját is segíti.

Közhasznú beszámoló, közhasznúsági jelentés készítő program

Miben más a közhasznú beszámoló?

Az üzleti év fordulónapján közhasznú besorolással rendelkező szervezetekre – azon túl, hogy mint egyéb szervezet eleve sajátos beszámolási kötelezettsége van – közhasznú tevékenységével kapcsolatban számos többletinformációt kell beszámolójában bemutatni. A könyvvezetés módjától, a kiegészítő vállalkozási tevékenység végzésétől függően megválasztott mérleg- és eredménykimutatás-séma csak akkor tartalmaz minden előírt információt, ha az a közhasznú egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendelet szerinti sémában kerül összeállításra, melyben elkülönülten kerülnek bemutatásra a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételei, ráfordításai és eredménye.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek a Számviteli Törvény előírásai szerint is összeállíthatják éves beszámolójukat, ám ennek kiegészítéseként ekkor is el kell készíteni a közhasznú eredménykimutatást, hogy a közhasznú aktivitás elkülönülten is bemutatásra kerüljön. Ekkor mérleget, kétféle eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, és közhasznúsági jelentést is készíteni kell.

A közhasznú beszámoló a sajátos mérleg- és eredménykimutatás-sémákon túl közhasznúsági jelentést is tartalmaz. A hatályos előírásoknak megfelelően a közhasznúsági jelentést kell nyilvánosságra hozni, és a közhasznúsági jelentés keretében kell bemutatni a számviteli beszámolót is. Összességében tehát a teljes közhasznú beszámoló nyilvánosságát biztosítani kell.

Kinek és miről szól a közhasznúsági jelentés? A közhasznúsági jelentés a közönségnek mutatja be a szervezet tárgyévi közhasznú tevékenységét, céljait, eredményeit. A jelentésnek előírt tartalma van, melynél bővebb jelentés készíthető, de szűkebb nem. E kimutatás szolgál a közhasznú tevékenység bemutatásán túl a vagyon felhasználásának bemutatására, a kapott támogatások és azok felhasználása ismertetésére, valamint a kiadások – így különösen a nyújtott támogatások és működési költségek, a vezetés juttatásai – részletes bemutatására.

A közhasznúsági jelentés része a számviteli beszámoló bemutatása is. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságát biztosítani kell. A jelentést felhasználja mind a törvényességi felügyeletet ellátó szerv felügyeleti tevékenysége során, mind a támogatók. Jogszabályon alapuló támogatás – például az adó 1%-ának felajánlása esetén - esetén a közhasznúsági jelentés bemutatása nem nélkülözhető.

Hogyan készíthetünk közhasznú beszámolót, közhasznúsági jelentést?

A közhasznúsági jelentés készítése célszerűen a számviteli beszámoló összeállításával kezdődik, mert ez az alapja a jelentés számszaki adatainak. A közhasznú beszámoló mérlege és eredménykimutatása megválasztása nem könnyű feladat. A megfelelő tábla kiválasztását követően azt ki kell tölteni, nyilvánosságra hozható formába kell önteni, és a közhasznúsági jelentésbe kell integrálni. A közhasznúsági jelentés kötelező elemeit számba kell venni, azokat a jelentés készítése során ki kell fejteni úgy, hogy az sem belső, sem külső ellentmondást ne tartalmazzon.

E bonyolult és összetett feladat megbízható megvalósítása a BKS programmal egyszerű. A program a szervezet adatai alapján a megfelelő mérleget és eredménykimutatás(ok)at kínálja fel kitöltésre. A kitöltés egyszerű: a számolt sorokat a program kérésre automatikusan tölti ki, így abban számszaki hiba nem véthető. A közhasznúsági jelentés szinte játékosan, teljes körűen, ellenőrzötten és nyilvánosságra kész formában állítható elő a programmal.