Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2021. március 01. - 2021. március 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
398Ft/l
Gázolaj:
415Ft/l
Keverék:
434Ft/l
LPG autógáz:
241Ft/l
2021. február 01. - 2021. február 28.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
381Ft/l
Gázolaj:
403Ft/l
Keverék:
418Ft/l
LPG autógáz:
240Ft/l
2021. január 01. - 2021. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
368Ft/l
Gázolaj:
387Ft/l
Keverék:
405Ft/l
LPG autógáz:
245Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu Oktatás


Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

Számviteli változások 2020

Rendelhető: 2020.06.14.-2020.12.31.
Kisgyörgy Ilona
Adótanácsadók: 
7
Adószakértők: 
7
Okleveles adószakértők: 
7
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

Az előadás célja

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak a számvitelben bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Időtartam: 360 perc

Vázlat

Számviteli változások 2020, adónemek közötti áttérés és beszámoló fajták közötti áttérés számviteli feladatai, mérlegtételek év végi értékelése

Tematika 360 perc

I. A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre került változásai (60 perc)

I.1. 2019. július 23-án kihirdették az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvényt, amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes előírásait. (40 perc)

Új fogalmak (20 perc)

 • az árbevétel-elszámolást,
 • szerződés elszámolási egysége
 • teljesítési fok
 • a befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék értékének meghatározását,
 • készültségi fok
 • az időbeli elhatárolásra vonatkozó rendelkezéseket,
 • a céltartalék képzésre vonatkozó előírást.
  Időbeli elhatárolás (10 perc)

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 32. § (8) bekezdése szerint] a szerződés

Céltartalék (10 perc)

I.2. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény IX. Fejezete módosította a számviteli törvényt. (20 perc)

Az eredménytartalék növekedésének újabb esete: 

-  gazdasági társaságnál a  lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegét az  eredménytartalék javára kell átvezetni a lemondás időpontjával, amennyiben a  gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a  pótbefizetésből származó követeléséről lemond.

A  vagyonmérleg (a  vagyonmérleg-tervezet, a  végleges vagyonmérleg) és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálati kötelezettségének új rendelkezése az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény előírásai alapján.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmának bővülése.

Az egyszerűsített vállalkozói adóra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése és törlése a számviteli törvényből.

II. Adónemek között áttérés/visszatérés számviteli feladatai (90 perc)

II. 1. KIVA-ra való áttérés számviteli feladatai

 • kettős könyvvitel esetén (üzleti év zárása) társasági adóalanyiságból való áttérés
 • bevételi nyilvántartásból (KATA esetén) nyitómérleg, nyitó leltár összeállítási szabályai

II.2. KATA-ra való áttérés számviteli feladatai (bevételi nyilvántartás vezetése esetén)

 • kettős könyvvitel esetén társasági adóalanyiságból
 • kettős könyvvitel esetén KIVA-ból

III. Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra (90 perc)

III.1. Az első üzleti év első napjával elszámolandó rendező tételek

III.2. Mikrogazdálkodó átalakulása, egyesülése szétválása

III.3. Példák bemutatása

IV. Mérlegtételek év végi értékelése (90 perc)

IV.1. A tárgyi eszközök és az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása

IV.2. Az egyedi értékelés során a mérlegkészítés időpontjáig figyelembe kell venni minden olyan információt, amely a leltárban szereplő vagyonelemek fordulónapi könyv szerinti értékét érintik.

 • terven felüli értékcsökkenés
 • bértékvesztés
 • cértékvesztést visszaírása
 • Értékhelyesbítés
 • Ugyancsak a fordulónapi értékelések közé tartozik a valutapénztár, a devizabetét, a devizás követelés, a befektetett pénzügyi eszköz, az értékpapír és a devizás kötelezettség fordulónapi devizaárfolyamon átszámított forintértékének a meghatározása is.

Konzultáció

A képzés díja

12.000,- Ft + áfa (0%)