Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2021. június 01. - 2021. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
430Ft/l
Gázolaj:
438Ft/l
Keverék:
469Ft/l
LPG autógáz:
266Ft/l
2021. augusztus 01. - 2021. augusztus 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
448Ft/l
Gázolaj:
459Ft/l
Keverék:
488Ft/l
LPG autógáz:
262Ft/l
2021. július 01. - 2021. július 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
430Ft/l
Gázolaj:
437Ft/l
Keverék:
468Ft/l
LPG autógáz:
267Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

A számviteli törvény módosítása az egyes adótörvények módosításáról szóló törvénnyel (az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény); Követelések … elszámolása (e-learning)

2021.03.29-2021.12.31.
Kisgyörgy Ilona
Adótanácsadók: 
8
Adószakértők: 
8
Okleveles adószakértők: 
8
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak a számvitelben bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Időtartam: 360 perc

A számviteli törvény módosítása az egyes adótörvények módosításáról szóló törvénnyel  
(az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény); 
Követelések számvitele, fordulónapi értékelése, a bizalmi vagyonkezelés és
a követelés engedményezés számviteli elszámolása

Kötelezettségek számviteli elszámolása

 

I. A számviteli törvény módosítása az egyes adótörvények módosításáról szóló törvénnyel

A tőkeváltozás könyvelésének időpontja

Az elengedett osztalékkötelezettség módosult könyvelési szabálya

Az engedményezett követelés, az értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz módosult könyvelési szabálya

Az átalakulás miatti adófizetési kötelezettségre képzendő lekötött tartalék

Tőzsdén jegyzett társaságok beszámolói közzétételi határidejének módosítása

A létszámadatra vonatkozó kifejezés pontosítása

Hatálybalépés, első alkalmazás

II. Követelések számvitele, fordulónapi értékelése, a bizalmi vagyonkezelés és a követelés engedményezés számviteli elszámolása

Fogalmak Szt. 29 (1) Szt. 3. § (8)

Követelések, mérlegen kívüli tétel,  függő követelésbiztos (jövőbeni) követelés,  hátrasorolt eszköz, behajthatatlan követelés, hitelezési veszteség

A rövid és hosszú lejáratú pénzügyi eszközök megkülönböztetése az éves beszámoló mérlegében elfoglalt helyük szerint

Követelések csoportjai és azok értékelése a mérlegben

Vevőkövetelések (31 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők))

Behajthatatlan követelés – Számviteli törvény 3. § (4) 10. pont és a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.)  4. § 4/a. pontja szerint

A behajtatlan követelés könyvelésénél a számviteli politikában és az értékelési szabályzatban határozzuk meg a behajthatatlanná minősítés részletes szabályait. A behajthatatlan követelés egyéb ráfordításként kerül könyvelésre. Ha a behajthatatlanság tényét nem tudjuk bizonyítani akkor a követelésre értékvesztést kell elszámolni.

Adott előlegek

Adott előlegekhez kapcsolódó gazdasági események  

Adott kölcsönök Kölcsönügyletek megjelenítése a Mérlegben:

Adott kölcsönökhöz kapcsolódó gazdasági események

Óvadék, kaució, depozit, letét, foglaló fogalmi meghatározásuk és számviteli elszámolásuk

Vásárolt követelések

Bizalmi vagyonkezelőnek átadott vagyon

Követelés engedményezés számviteli elszámolása  

A devizás követelések év végi értékelése

A mérlegtételek meghatározása a vírushelyzet idején 

A számviteli törvény előírja az adósok, vevők minősítését, és ennek alapján a lejárt követelésekre értékvesztés elszámolását, illetve bizonyos feltételek mellett, behajthatatlanság jogcímén kivezetésüket a könyvekből. Ez a minősítés egyébként sem egyszerű feladat, de a jelenlegi helyzetben még inkább kihívást jelent.

Adósminősítés – pandémia (válság) idején

III. Kötelezettségek számviteli elszámolása

Fogalmak és értelmezések

Kötelezettségek a mérlegben

Kötelezettségek értékelésére vonatkozó előírások

Kötelezettségek elengedése

A devizában fennálló szállítókkal szembeni kötelezettségek forintértékének meghatározása

A belföldi váltótartozásokat a váltókibocsátás időpontjában a kiváltott kötelezettség összegének megfelelően kell állományba venni, növelve a váltóban fizetendő kamat összegével (azaz névértéken kell nyilvántartásba venni.

Vevőktől kapott előlegek

A kötelezettségekkel kapcsolatos év végi értékelési szabályok

Devizás kötelezettségek mérlegforduló-napi átértékelése

Kötelezettségek sajátos teljesítésének számviteli elszámolása

Speciális esetek - lízing