Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2017. szeptember 01. - 2017. szeptember 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
343Ft/l
Gázolaj:
343Ft/l
Keverék:
380Ft/l
LPG autógáz:
212Ft/l
2017. június 01. - 2017. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
360Ft/l
Gázolaj:
358Ft/l
Keverék:
397Ft/l
LPG autógáz:
218Ft/l
2017. július 01. - 2017. július 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
356Ft/l
Gázolaj:
354Ft/l
Keverék:
393Ft/l
LPG autógáz:
215Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gazdasági Szakemberek Klubja

 

A klub célja, hogy a vállalkozások gazdasági vezetői és szakemberei számára rendszerezze a gazdálkodást érintő törvényi változásokat, pontosítsa az elvégzendő feladatokat, segítsen eligazodni a jogalkalmazás során felmerülő kérdésekben.

 

A klubfoglalkozásokra havi rendszerességgel kerül sor a következő tervezett témakörökben és előadókkal

 

Adó - Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV

Számvitel - Botka Erika főtitkár, MSZSZE

Munkajog - dr. Kártyás Gábor munkajogi tanácsadó

SZJA - dr. Asztalos Zsuzsanna tájékoztatási szakreferens, NAV

Járulékok - Széll Zoltánné címzetes vezető főtanácsos, NAV

Egészségbiztosítás - Farkasné Gondos Krisztina főosztályvezető BFK EPSZSZ

Gazdasági jog - dr. Sárközy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár

Egyéb adók - dr. Németh Nóra tájékoztatási szakértő referens, NAV

Bevallások - Locskai Botond osztályvezető, NAV

 

A klubfoglalkozás tervezett időpontjai

 

2017 2018
szeptember 26. (kedd) január 9. (kedd)
október 24. (kedd) január 25. (csütörtök)
december 6. (szerda) február 22. (csütörtök)
  március 22. (csütörtök)
  április 30. (hétfő)
  június 5. (kedd)

 

1. előadás: szeptember 26. (kedd)

 

10:00 - 12:30 dr. Németh Nóra

 

                  Évközi és jövő évi változások a Társasági adó, a KIVA és az EVA rendszerében

 

I.                   Társasági adó

1)      2017-es évközi változások

1.1.A látvány-csapatsportok körének bővülése

1.2.Az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye (az adóalap-csökkentő tétel meghatározásának módja, az pótlékmentes önellenőrzésre vonatkozó szabályok, az állami támogatásra vonatkozó közösségi szabályokkal való összefüggés)

1.3.Kamatfizetési kötelezettség a növekedési adóhitel egyes részletei után

1.4.A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek adókötelezettségére vonatkozó új szabályok

1.5.A korai fázisú vállalkozás fogalmának módosítása

1.6.Telephely szabályok az EGT tagállamban alapított nyugdíjalapok magyarországi ingatlanhasznosítása esetén

1.7.  Az ellenőrzött külföldi társaságok fogalmának pontosítása

2)      A 2018-tól hatályos változások

2.1. A bejelentett részesedés fogalmának változása

2.2. A munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségeihez kapcsolódó csökkentő tétel

2.3. Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó pontosítások

 

II.                Kisvállalati adó

1)      A beszámolókészítési kötelezettség pontosítása

 

III.             Egyszerűsített vállalkozói adó

1)      Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának meghatározását érintő változás

2)      A megfizetett kisvállalati adó, mint bevételcsökkentő tétel

 

13:30 - 16:00 Széll Zoltánné
 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetést érintő évközi változások

 

I.                    A közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a nyugdíjasok foglalkoztatásának alternatív módja

-          a szövetkezet mint foglalkoztató, a tagsági megállapodás tartalma

-          a munkát végző tag társadalombiztosítási jogállása (nyugdíjas és nem nyugdíjas)

-          ki minősül a kedvező foglalkoztatási szabályok alkalmazása szempontjából öregségi nyugdíjasnak

-          szociális hozzájárulási adófizetés kötelezettség alakulása (mely tagok után kel szochot fizetni)

-          a kifizetőt terhelő egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre vonatkozó különös szabályok

-          szakképzési hozzájárulás alól történő mentesítés

-          a bejelentés szabályai, különös tekintettel a határidőkre, az adattartalomra

II.                 Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem eho kötelezettségének változása, az átmeneti rendelkezés értelmezése példán keresztül bemutatva

III.              A külföldön tanulmányokat folytató vállalkozók fizetési kötelezettségét érintő új szabályok a szociális hozzájárulási adóban

IV.              A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények, korlátozások gyakorlati példákon keresztül bemutatva

V.                Konzultáció

 

 

A klubfoglalkozások helyszíne

Konferencia Központ 1114. Budapest, Villányi út 11-13.

 

A klubtagsággal járó kedvezmények

* a klubtagság előadásonként bárki számára átruházható

* klubtagjaink tetszőleges számú vendéget hozhatnak magukkal (16.500 Ft + áfa étkezéssel, 14.500 Ft + áfa étkezés nélkül)

* az előadásokon kreditpontok szerezhetők

 

Az adható kreditpontok száma előadásonként (klubfoglalkozásonként) változik.

Konkrétan lásd mindig az aktuális előadás (klubfoglalkozás) ismertetésénél a KREDITPONTOS RENDEZVÉNYEK menüpont alatt!

 

A klubtagsági díjak

Éves tagsági díj étkezéssel (2017. szeptember - 2018. június ) 144,000,- Ft + áfa 

Éves tagsági díj étkezés nélkül (2017. szeptember - 2018. június) 126,000,- Ft + áfa