Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2021. május 01. - 2021. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
428Ft/l
Gázolaj:
438Ft/l
Keverék:
466Ft/l
LPG autógáz:
273Ft/l
2021. április 01. - 2021. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
419Ft/l
Gázolaj:
439Ft/l
Keverék:
456Ft/l
LPG autógáz:
259Ft/l
2021. március 01. - 2021. március 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
398Ft/l
Gázolaj:
415Ft/l
Keverék:
434Ft/l
LPG autógáz:
241Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu Oktatás


Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás: A 2021. március 1-jén hatályba lépett 2020. évi CXXXV. tv. és végrehajtási rend.-i, és a Met. hatályon kívül helyezése, valamint a (A 2020. évi iparűzési adó bevallása) és a 2021. évre vonatkozó aktualitások

Helyszín: 
Online (GoToMeeting programmal)
Időpont: 
2021. június 03. csütörtök
Ár: 
14.000 Ft (TAM)
Információk: 

10:00-12:00 dr. Kártyás Gábor

Előadás címe: A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárás: A 2021. március 1-jén hatályba lépett 2020. évi CXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, és a Met. hatályon kívül helyezése

Tematika:

 1. Bevezetés
  1. Jogszabályi háttér ismertetése
  2. A hatóság hatásköre, illetékessége
 2. Az ellenőrzés tárgya
  1. Foglalkoztató személyének megállapítása
  2. Foglalkoztatási jogviszony minősítése
  3. Foglalkoztatási szabályok megtartása
   1. Minimumkövetelmények
   2. Harmadik országbeliek foglalkoztatása
   3. Fiatal foglalkoztatottak foglalkoztatása
   4. Határon átnyúló munkaerő-mozgás ellenőrzése
  4. Foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek megtartása
 3. Eljárási szabályok
  1. Eljárás menete
   1. Eltérő szabályok az Ákr. rendelkezéseihez képest
  2. Tényállás tisztázása
   1. Speciális bizonyítási az Ákr. rendelkezéseihez képest
  3. Intézkedések
   1. Kötelezés
   2. Egyéb intézkedések
 4. Következmények
  1. Közigazgatási szankciók
   1. Figyelmeztetés
   2. Tevékenység végzésétől eltiltás
   3. Foglalkoztatás megtiltása
   4. Munkaügyi bírság
  2. Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
  3. Rendezett munkaügyi kapcsolatok

13:00-15:30 dr. Kovács Attila

Tematika:

I. A 2020. adóévi iparűzési adó megállapítsa és bevallása (IFRS-ek nélkül)

1. Az adóalap megállapítása

 • Htv. szerinti nettó árbevétel általános és speciális tevékenység esetén -> példa
 • nettó árbevételt csökkentő tételek (pl. anyagköltség, alvállalkozói telj. értéke) -> példa
 • ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékének korlátos levonhatósága -> példa
 • adóalap-komponensek összeszámítására kötelezettek köre -> példa 

2. A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 • megosztási módszerek általános/speciális tevékenységvégzés esetén -> példa
 • a külföldi telephelyre jutó adóalap „sorsa”

3. Egyszerűsített adóalap-megállapítási módok

 • szja-tv. szerinti átalányadózás, legfeljebb 8 M Ft/év nettó árbevétel esetén
 • kata-, kiva-alanyok lehetőségei
 • mezőgazdasági őstermelők, egyszerű adóalap-megállapítás

4. Adóbevallás benyújtása

 • főszabályként a NAV-hoz, kivéve: mezőgazdasági őstermelő papír alapon is az önkormányzati adóhatósághoz
 • a bevallási nyomtatvány egyes sorai kitöltéséhez útmutató
 • adóelőleg-megállapítása, kerekítés kérdése -> példa

II. Aktualitások

1. KKV-k 2021. évi adójának csökkenése

 • jogosult vállalkozók köre [KKV törvény és 639/2020. Korm. r.]
 • adócsökkenés a vállalkozó székhelye, telephelye szerinti településenként jelentkezik
 • a 2021. évben végződő adóévre 1%-os adómérték alkalmazandó
 • a 2021. évre bevallott/bevallandó adóelőleg 50%-ban fizetendő, ha az adózó 2021.02.25-ig nyilatkozatot (feltételei, tartalma) tett
 • adózónak a Htv. szerinti telephelyét be kell jelentenie a NAV-hoz
 • nyilatkozatot nem tevő adózó adóelőleg-mérséklés (1%-os adómérték) eredményeként csökkentett adóelőleget fizet
 • végleges hatás a 2021. adóév bevallásban realizálódik
 • tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alanyok (önadózás) 1%-os mértékkel fizetik meg az adóévi adót, két egyenló részletben

2. Az adóelőny állami támogatásként vehető igénybe [640/2020. (XII.22.) Korm. r.]

 • nyilatkozat alapján átmeneti támogatásként (feltételek, kapcsolt tagok adatai, tevékenység függvényében eltérő értékhatárok és más címen kapott támogatások)
 • a támogatástartalmat az önk-i adóhatóság állapítja meg, amit visszaigazol adózó részére
 • kik nem jogosultak e címen támogatás igénybevételére
 • csekély összegű támogatásként (átmeneti támogatás igénybevételének hiányában, az átmeneti támogatást meghaladó „adókülönbözetre”)
 • bruttó támogatástartalom - vállalkozási tevékenység függvényében eltérő értékhatárok

3. Egyéb aktualitások

 • adózó év közben „belép” a kiva- tv. hatálya alá, illetve onnan kikerül -> példa
 • tételes iparűzési adóalap szerinti adózást választó egyéni vállalkozó kata-alany eljárásrendje, ha tevékenysége egy vagy több alkalommal szünetel -> példa
 • tételes iparűzési adóalap szerinti adózást nem választó egyéni vállalkozó kata-alany eljárásrendje, ha tevékenysége egy vagy több alkalommal szünetel -> példa
 • eljárási kötelezettségek önkormányzati adóhatóság felé való teljesítése gazdálkodó szervezet, illetve magánszemély esetén

III. Konzultáció, írásbeli/szóbeli kérdések megválaszolása