Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2021. március 01. - 2021. március 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
398Ft/l
Gázolaj:
415Ft/l
Keverék:
434Ft/l
LPG autógáz:
241Ft/l
2021. február 01. - 2021. február 28.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
381Ft/l
Gázolaj:
403Ft/l
Keverék:
418Ft/l
LPG autógáz:
240Ft/l
2021. január 01. - 2021. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
368Ft/l
Gázolaj:
387Ft/l
Keverék:
405Ft/l
LPG autógáz:
245Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu Oktatás


Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

Az adójogszabályok változásai (SZJA, Tao, ÁFA) (e-learning)

Rendelhető (2020.04.01-2020.12.31.)
Lepsényi Mária, dr. Rabné dr. Barizs Gabriella, Gayerhoszné Hajós Zsófia
Adótanácsadók: 
10
Adószakértők: 
10
Okleveles adószakértők: 
10
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

Az előadás célja

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak az adózásban bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Vázlat

02:01:37 (időtartam)

Lepsényi Mária: A 2019. évi adócsomagok: Szja, EKHO, KATA változás 

 1. Személyi jövedelemadó
 • * négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (jogosulti kör, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja, érvényesítésének módjai, hatályba léptető rendelkezések)
 • * a magánalapítvány jogintézményével összefüggő szabályok ismertetése (fogalom, alapítványból származó bevétel utáni adókötelezettség)
 • * szociális hozzájárulási adó változásaival kapcsolatos módosítás (őstermelők kapcsolódó költségelszámolási szabályai, 85 %-os szabály)
 • * őstermelőket érintő egyéb változások
 • * egyéni vállalkozókat érintő változások (egyszemélyes kft alapítása, bevételt csökkentő kedvezmény, egyéni vállalkozói igazolvány)
 • * új és módosuló adómentes jogcímek (sporttal kapcsolatos adómentes szabályok, vadászok, egyéb mentességek)
 • * egyéb változások
 1. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
 • nemzetközi sportszövetség munkavállalójára vonatkozó szabályok
 • kifizetői ekho mértékének változása
 1. Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások (Kata)
 • kisadózók ellátási alapjának módosítása
 • tételes adó fizetése alóli mentesség
 1. Evás egyéni vállalkozók adózása 2020-tól
 2. 19Szja bevallással kapcsolatos fontosabb tudnivalók
 
 

02:00:25 (időtartam)

dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A társasági adó és a kisvállalati adó 2019. évközi és 2020-tól hatályos változásai a 2019. évben kihirdetett jogszabály-módosítások kapcsán

 

I. Társasági adó

1. Évközi módosulások

1.1. Új adóalanyi kör: vagyonkezelő alapítványok

 • a polgári jogi háttér rövid ismertetése
 • társasági adózásbeli szabályok (adókötelezettség létrejötte, adómentességi szabály, bevallást helyettesítő nyilatkozat)

1.2. A csoportos társasági adóalanyokat érintő pontosítások, változások

 • a csoporttagság feltételeinek változásai (könnyítések, pontosítások)
 • nyilatkozattételi kötelezettség
 • jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos nyilatkozat csoportképviselő általi megtétele
 • hiánypótló és pontosító szabályok (a fejlesztési tartalék és a jogdíjra jogosító immateriális jószág kedvezményével összefüggő szankciók, kamatlevonás-korlátozási szabály, adó-felajánlás, további egyértelműsítést segítő szabályok)

1.3. Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó rendelkezések

1.4.  A reklám-közzétételi költségek adóalapnál történő elszámolása

1.5. Az adókedvezményekkel kapcsolatos módosulások

 • támogatási igazolások összértéke a látvány-csapatsportok esetén
 • KKV-k fejlesztési adókedvezményénél a beruházási értékhatár csökkentése
 • elszámolható költségek az energiahatékonysági beruházások, felújítások adókedvezményénél

1.6. Az adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség eltörlése és az ezzel összefüggő módosulások (adó-felajánlás második üteme, növekedési adóhitel választásának bejelentése, 2019. évi átmeneti szabályok)

2. 2020-tól hatályos módosulások

1.1. A fejlesztési adókedvezmény feltételeinek enyhítése (létszám-megtartási feltétel)

1.2. Az adó-felajánlás esetén az előlegekre vonatkozó rendelkezési korlát emelkedése

1.3. Az ATAD-irányelv rövid bemutatása és az azzal összefüggő módosulások

 • az ugyanazon tényállás államok közötti eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek
 • tőkekivonásra vonatkozó új rendelkezések
 • a kapcsolt vállalkozások értelmezése az új szabályokkal összefüggésben

II. Kisvállalati adó

1. Évközi módosulások

Belépési feltételek bővülése (az ellenőrzött külföldi társasággal és a finanszírozási költségekkel összefüggésben)

2. 2020-tól hatályos módosulások

2.1. Kettős adóztatással összefüggő módosulások

2.2. Adómérték változása

III. Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

Az adónem megszűnésével összefüggő teendők

 

02:08:22 (időtartam)

Gayerhoszné Hajós Zsófia: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő már kihirdetett változásai 

 

 1. 2019-es évközi változások
 1. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény változásához igazodva, az áfatörvény alkalmazásában 2019. július 24-étől az egyéni vállalkozó kft-év alakulása is jogutódlásos átalakulás.

Az áfatörvény 17. és 18.§-ainak szabálya a jogutódlással érintett vagyonelemek tekintetében erre is kiterjed.

                                                     [2019. évi LXXIII. tv. (Módtv 2.)]

 1. A termékimporthoz, valamint egyes különös vámjogi helyzet alatt álló termékhez kapcsolódó szolgáltatások adómentességét érintő módosítás.

Az áfatörvény 93. §, 111. és 112.§-ának változása.

Hatályba lépés: 2019. augusztus 23.

                                                     [2019. évi LXXII. tv. (Módtv 1.)]

 1. Termékexport esetén a termék kivitelének igazolása kiviteli hatóság által.

Az áfatörvény 98., 101. és 102.§-ainak változása.

Hatályba lépés: 2019. július 24.

                                                                                        (Módtv 1.)

 1. Egyéb változások, pontosító rendelkezések

(Több célú utalvány, mint fizetőeszköz, vámhatósági határozat stb.)

Áfatörvény 66. §, 127. §, 155. § (2) bekezdés, 165. § (1) bekezdés b) pont,

Hatályba lépés: 2019. július 24., 2019. augusztus 23.

                                                                                        (Módtv 1.)

 1. 2020. január 1-jétől bekövetkező változások

(A módosítást bevezette a Módtv. 1.)

 1. Vevői készlettel kapcsolatos szabályok [Az áfatörvény 12/A.§, 22.§ (3)-(5) bekezdés változása.]

EU-s irányelv változása, átültetési kötelezettség:

 • Saját vagyon áthelyezés megítélése az áfa rendszerében.
 • Vagyonáthelyezés vevői készlet céljára.

      2020. január 1-je előtti szabály lényege

      2020. január 1-je utáni szabály lényege és részletei.

 • A feltételek nem teljesülése – joghatás beáll, ez mit jelent, milyen esetek lehetnek.
 • Nyilvántartási, összesítő nyilatkozattételi kötelezettség.
 • Az új szabály ismertetése eladói és beszerzői oldalon.
 • Hatályba lépés és az átmeneti rendelkezés.
 1. Adómentes közösségen belüli értékesítés

(EU-s irányelvi kötelezettség)

Az áfatörvény 89. § változása.

 • A mentesség feltétele a vevő adószáma.
 • Mit jelent az összesítő nyilatkozat nem vagy nem megfelelő kitöltése?
 • A 282/2011-es tanácsi rendelet 45.a cikke – a kiszállítás igazolása.
 • Hatályba lépés és alkalmazhatóság.
 1. Láncértékesítés [áfatörvény 27.§ (2) bekezdés].

(EU-s szabályozás átültetési kötelezettség)

 • Láncértékesítés esetén a teljesítési hely meghatározása, lényege példákon keresztül bemutatva.
 • Közbenső szereplő fuvaroztató esetén a törvényi vélelem és annak megdöntése mit jelent az új szabály esetében.
 • Hatálybalépés és átmeneti rendelkezés.
 1. Behajthatatlan követelés miatti adóalap csökkentés

[áfatörvény 77.§ (7)-(10) bekezdés, 153/D. §, 259. § 3/A. pont, 332. §.]

Behajthatatlan követelés fogalma.

 • Az adóalap utólagos csökkentésének feltételei (egyes feltételekhez a már ismert kérdések alapján magyarázat).
 • Az adóalap csökkentés bevallással, önellenőrzés útján, ennek magyarázata.
 • A vevő értékesítése, vevő levonható adójának korrekciós kötelezettsége, annak elszámolása.
 1. Különös adóvisszatérítés (áfatörvény 257/J.§)

Kérelem alapján az előzetesen felszámított adó téríthető vissza, ha azt fizetendő adóként megfizették, más módon nem térül meg, és az adósemlegesség sérülne.

 1. 2020. január 1-jétől bekövetkező változás a Módtv. 2. alapján
 1. Kereskedelmi szálláshely áfa mértéke
 • Kereskedelmi szálláshely általános forgalmi adó mértéke 18%-ról 5%-ra csökken.
 • Milyen ügyletre vonatkozik.
 • Hatályba lépés és átmeneti szabály.
 1. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettség
 • Hozzájárulás alapja, mértéke.
 • Bevallási kötelezettség.
 1. A 2019. november 12-én benyújtott T/8015 számú törvényjavaslatban szereplő változások
 1. A számla adatairól az adatszolgáltatás kiterjesztése – 2020. július 1-jétől hatályba lépő változások

[áfatörvény 10. számú melléklet]

 • A számla adattartalma
 • A számla kibocsátásának határideje
 • Adatszolgáltatás a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kibocsátott számlákról
 • Számlázó program
 • Nyomtatvány kitöltésével előállított számla
 • Adatszolgáltatás a befogadott számlákról
 • Átmeneti rendelkezések
 1. Az Eva törvény hatályon kívül helyezéséből fakadó változások áfában – az

áfa megállapítására vonatkozó nyilatkozatok bejelentése

A képzés díja

12.000,- Ft + áfa (0%)