Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2018. február 01. - 2018. február 28.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
362Ft/l
Gázolaj:
373Ft/l
Keverék:
399Ft/l
LPG autógáz:
226Ft/l
2018. január 09. - 2018. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
359Ft/l
Gázolaj:
374Ft/l
Keverék:
396Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l
2017. december 01. - 2017. december 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
355Ft/l
Gázolaj:
367Ft/l
Keverék:
392Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Szöveges dokumentum készítő programok (Kiegészítő melléklet készítő program - Üzleti jelentés készítő program)

Kiegészítő melléklet készítő program

Hogyan készítsünk kiegészítő mellékletet?

A kiegészítő mellékletet elkészíteni nagy feladat, hiszen annak pontosan előírt tartalma nincs. Nagyon sok kötelező tartalmi elem van, melyeket több jogszabályból lehet összeollózni. A megfelelő, a gazdálkodó adott üzleti évére előírt tartalommal való feltöltés a fáradságos munkán túl magában hordozza a belső ellentmondás, a hiányosság, a törvényellenesség veszélyét.

Az igazán profi melléklet-készítő egy kötelező elemet sem felejt ki, a számszaki és logikai ellentmondásokat teljesen kiszűri, gazdasági elemzéseket készít és szép, áttekinthető, ellenőrzött, és benyújtható formába önti a mellékletet. Az igazán profi melléklet-készítő nem hibázik, hiszen nem ember.

A BKS kiegészítő melléklet készítő program a mellékletet panelekre bontva egyszerű kérdéseket tesz fel, felajánlva az általában szokásos válaszokat, de lehetőséget hagyva saját válasz szerkesztésére is. A kérdéseket megválaszolva, a főbb számszaki adatokat megadva máris kész a kiegészítő melléklet az adott cégnek megfelelő formában és tartalommal, az éppen hatályos előírásoknak megfelelően. A munkájukra igényes, vagy időhiányban szenvedő szakemberek már évek óta használják a programot. A referencialista egyre bővül, és egyre több az olyan felhasználó, aki az éves zárást már el sem tudná képzelni a belső és külső ellenőrzéseket végző programok, valamint a kiegészítő melléklet készítő program nélkül.

A cég alapadatainak felvitelét követően az egyes kérdésekhez tartozó válaszlehetőségek kijelölésével, esetleg adaptálásával fejezetenként összeáll a kész melléklet. Az alapadatokat csak akkor kell rögzíteni, ha nem használja a bevallás ellenőrző programot, mert az ott felvitt és ellenőrzött adatokat a melléklet készítése során a program felhasználja. Az előírt táblázatok összeállítása, az elemzések, a csah-flow kimutatás összeállítása lehetőség szerint automatizálásra került. A későbbi években a standard adatok újra felhasználhatók ismételt adatrögzítés nélkül. Kialakítható egy séma, mely aztán minden évben használható.

A kiegészítő melléklet – a beszámoló formájától és a felhasználó igényétől függően – több bonyolultsági fokban is összeállítható a legegyszerűbbtől a teljes mellékletig. A program – a jogszabályi változásoknak megfelelően - évente új változatban, az aktuális előírásoknak megfelelően kerül kibocsátásra.

Ajánljuk a programot azoknak is, akik bérmunkában több (esetleg több száz) vállalkozás számára készítik el a kiegészítő mellékletet. Az első melléklet elkészítése akár 3 órába is telhet, míg az utolsó - szabályszerű, ellentmondásoktól mentes és teljes - melléklet összeállítása akár 40 percet is elrabol abból a 810 órából, ami az éves számviteli kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre áll! A program használatával a komplett éves beszámoló, és ehhez kapcsolódóan a társasági adó bevallásának összeállítása nem más, mint egy jó számítógépes játék, ahol Ön, a Felhasználó csak nyerhet.

Hogyan biztosítható a beszámoló táblázatai, a kapcsolódó adóbevallások és a kiegészítő melléklet teljes összhangja?

A beszámoló mérlege és eredménykimutatása számos adatot tartalmaz, melyek a társasági adó bevallásában és a kiegészítő mellékletben újra és újra, különböző csoportosításban és bontásban megjelennek. Már a mérleg és eredménykimutatás is tartalmaz olyan adatot, melynek tartalma azonos (mérleg szerinti eredmény), így a két táblában az nem térhet el egymástól. Ilyen összefüggés a bevallás számos elemében fennáll, de ezen egyezőségek szinte csak az átfogó ellenőrzések során kerülnek vizsgálatra. A tét nagy, mert ellentmondás esetén a teljes beszámoló hitelessége forog kockán, az adókockázat pedig jelentős.

Ezen összefüggések vizsgálatára a bevallási időszakban ritkán jut idő. Az összefüggések viszont adottak, paraméterezhetők. A BKS program a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számos táblázatának összefüggő adatait vizsgálja, és amennyiben nem megengedhető eltérés mutatkozik, úgy arra az eltérés helyének megjelölésével és az összefüggés ismertetésével hívja fel a felhasználó figyelmét. Az összefüggések a program által kezelt összes táblázatra paraméterezettek, így a beszámoló belső ellentmondásoktól mentesen, számszakilag egyező adatokkal állítható össze.

Kinek tűnne fel például, ha a kiegészítő melléklet befektetett eszközöket bemutató táblázataiban az eszközök bruttó értéke nem lenne összhangban a társasági adó bevallásának megfelelő adatával? Vagy hogy derülne fény arra, ha az értékvesztéseket bemutató táblázatok előző évi adatai ellentmondásban lennének az eredménykimutatás előző évi adataival? A számítástechnika korában ezek a kérdések már nem kérdések. Válassza a megfelelő programot, amely a változásokat folyamatosan követve, az összefüggéseket pillanatok alatt vizsgálja át, és jelzi, amennyiben eltérés mutatkozik.

Miért jobb mint a többi? A programnak valós konkurenciája nincs, hiszen a magyar piacon elsőként jelentünk meg ilyen szoftverrel. A többi, egyébként nagyságrendekkel drágább "másolat" vagy "másodlat" más irányba fejlődött, használatuk a tapasztalatok szerint kevésbé kényelmes. Az immár több mint 10 éves tapasztalat, a felhasználókkal együtt történt fejlesztések, a naprakészség magukért beszélnek. A programmal készült kiegészítő mellékleteket sok elismert könyvvizsgáló nem csak szabályszerűnek, de áttekinthetőnek és szépnek találja. Felhasználóink a BKS programot használva bátran állhatnak az általuk összeállított beszámoló mögé mind szakmai, mind esztétikai szempontból. Kevés program képes a teljes beszámoló és a társasági adó bevallásának összeállítására a benyújtható formátumban, úgy, hogy az a folytonos változásoknak megfelelően, az aktuális előírásoknak megfelelő ellenőrzések által mind teljesség, mind számszaki és logikai szempontból ellenőrzött.

 

Üzleti jelentés készítő program

Hogyan készítsünk üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés összeállítása nem könnyű feladat. E jelentésben kellene a külvilág felé bemutatni a gazdálkodó üzleti múltját, jelenét és jövőjét. Az üzleti jelentés tartalmát a jogszabályok csak nagyvonalakban határozzák meg, azt elsősorban a jelentés célja határozza meg. Nehéz viszont e tartalmat megragadni, ha az üzleti jelentés összeállításának csupán az a célja, hogy a gazdálkodó a hatályos előírásoknak megfelelés céljából üzleti jelentését székhelyén a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. Ha az üzleti jelentés célja jól meghatározott, talán még nehezebb feladat azt az elvárásoknak megfelelően összeállítani.

Az üzleti jelentés tartalma komoly kockázatot rejt, hiszen arra alapozva az üzleti környezet döntéseket hoz, ítél. A piaci igényeknek és a jogszabályoknak egyaránt megfelelő üzleti jelentés összeállítása a vezetés feladata, hiszen olyan információk megjelenítése szükséges, amelyek a beszámoló számszaki adataiból önmagukban nem tűnnek ki. E feladat megbízható megoldása lehet egy olyan program használata, mely a beszámoló más részeivel összhangban, a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően, teljes körűen állítja össze az üzleti jelentést.

Az üzleti jelentés meghatározott logikai sorrendben, a lényeges üzleti információk teljes körét felölelve, az előírásoknak tételesen megfelelő összeállítása – függetlenül attól, hogy az üzleti jelentést nem kell közzétenni vagy letétbe helyezni – a számviteli munka színvonalát tükrözi. Az egymást követő üzleti évek üzleti jelentéseinek összehasonlítása pedig a jelentések megbízhatóságát, az üzletpolitika kiszámíthatóságát tükrözi. Nem nélkülözhető tehát egy olyan séma, melynek megfelelően a gazdálkodó évről évre azonos szerkezetben mutatja be üzleti körülményeit.

Az állandóság biztosítása, a teljes körűség, a megbízható tartalom és esztétikus megjelenítés olyan követelmények, melyeknek csak szervezett, szakmailag jól felkészített háttérrel lehet eleget tenni. E követelményeknek kiválóan megfelel a BKS program, melynek segítségével a beszámoló összeállítása során az üzleti jelentés is teljes körűen, ellenőrzötten, nyilvánossá tehető formában áll össze az aktuális előírásoknak mindenben megfelelő üzleti jelentés.

Kinek szól és miről az üzleti jelentés?

Az üzleti jelentés a gazdálkodó környezetének szól, bemutatva azokat az információkat, amelyek a számszaki adatokból, az üzleti év értékeléséből nem tűnnek ki. Az üzleti jelentés mind a potenciális befektetőknek, mind a piaci partnereknek, mind a tág értelemben vett közönségnek szól. Az üzleti jelentést tanulmányozva bárki beleláthat a gazdálkodó lelkébe, gondolkodásába, és mindezt nem csupán az adott üzleti évre vonatkoztatva.

Az üzleti jelentés hivatott bemutatni a szervezetet, a döntéshozókat, valamint azokat a szempontokat amelyek a gazdálkodót általában motiválják. E jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó üzletpolitikája is, valamint a piaci környezet. Ugyanígy e jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó jövőképe, tervei és stratégiája, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatáspolitika, a minőségpolitika, a kutatási, kísérleti fejlesztési koncepció, a környezet védelme iránti elkötelezettség, az ez ügyben tett intézkedések és azok hatása. Az üzleti jelentés hívja fel az érdekeltek figyelmét az üzleti kockázatokra, és ismerteti a gazdálkodó kockázatkezelési politikáját – áthárítva ezzel a döntés felelősségét a jelentés felhasználójára. Az üzleti jelentésben van lehetőség az üzleti évi folyamatok értékelésére, a tendenciák megismertetésére, magyarázatára.

Az üzleti jelentést nem kell – de lehet - sem közzétenni, sem letétbe helyezni, ugyanakkor annak nyilvánosságát oly módon kell biztosítani, hogy az a gazdálkodó székhelyén bárki számára elérhető, így megtekinthető vagy lemásolható legyen.

Hogyan lehet a beszámoló részeként, azzal egységes szerkezetben és összhangban elkészíteni az üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés nem a számviteli beszámoló része, de azzal összhangban, annak kiegészítéseként kell elkészíteni. A jelentés számos olyan adatot, információt tartalmaz, amely szoros kapcsolatban áll a tárgyévi beszámoló számszaki adataival, illetőleg a kiegészítő melléklettel. Ahhoz, hogy az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangja biztosított legyen, szükséges a jelentés tartalmát logikailag és számszakilag egyeztetni a további pénzügyi kimutatásokkal.

A BKS programmal az üzleti jelentés egyszerűen, teljes körűen és megbízhatón állítható össze úgy, hogy a jelentés az éves beszámolóval összhangban legyen. A jelentés minden kötelező (jogszabályban nevesített) eleme az adott időpontban hatályos előírások szerint, valamint minden szükséges kiegészítő információ egyszerűen megadható a programnak, melynek segítségével ellenőrzött, nyilvánosságra hozható üzleti jelentés állítható össze.A BKS programmal készített üzleti jelentés a könyvvizsgálók munkáját is segíti.