Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2018. február 01. - 2018. február 28.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
362Ft/l
Gázolaj:
373Ft/l
Keverék:
399Ft/l
LPG autógáz:
226Ft/l
2018. január 09. - 2018. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
359Ft/l
Gázolaj:
374Ft/l
Keverék:
396Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l
2017. december 01. - 2017. december 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
355Ft/l
Gázolaj:
367Ft/l
Keverék:
392Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Közhasznú beszámoló, közhasznúsági jelentés készítő program

Miben más a közhasznú beszámoló?

Az üzleti év fordulónapján közhasznú besorolással rendelkező szervezetekre – azon túl, hogy mint egyéb szervezet eleve sajátos beszámolási kötelezettsége van – közhasznú tevékenységével kapcsolatban számos többletinformációt kell beszámolójában bemutatni. A könyvvezetés módjától, a kiegészítő vállalkozási tevékenység végzésétől függően megválasztott mérleg- és eredménykimutatás-séma csak akkor tartalmaz minden előírt információt, ha az a közhasznú egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendelet szerinti sémában kerül összeállításra, melyben elkülönülten kerülnek bemutatásra a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételei, ráfordításai és eredménye.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek a Számviteli Törvény előírásai szerint is összeállíthatják éves beszámolójukat, ám ennek kiegészítéseként ekkor is el kell készíteni a közhasznú eredménykimutatást, hogy a közhasznú aktivitás elkülönülten is bemutatásra kerüljön. Ekkor mérleget, kétféle eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, és közhasznúsági jelentést is készíteni kell.

A közhasznú beszámoló a sajátos mérleg- és eredménykimutatás-sémákon túl közhasznúsági jelentést is tartalmaz. A hatályos előírásoknak megfelelően a közhasznúsági jelentést kell nyilvánosságra hozni, és a közhasznúsági jelentés keretében kell bemutatni a számviteli beszámolót is. Összességében tehát a teljes közhasznú beszámoló nyilvánosságát biztosítani kell.

Kinek és miről szól a közhasznúsági jelentés? A közhasznúsági jelentés a közönségnek mutatja be a szervezet tárgyévi közhasznú tevékenységét, céljait, eredményeit. A jelentésnek előírt tartalma van, melynél bővebb jelentés készíthető, de szűkebb nem. E kimutatás szolgál a közhasznú tevékenység bemutatásán túl a vagyon felhasználásának bemutatására, a kapott támogatások és azok felhasználása ismertetésére, valamint a kiadások – így különösen a nyújtott támogatások és működési költségek, a vezetés juttatásai – részletes bemutatására.

A közhasznúsági jelentés része a számviteli beszámoló bemutatása is. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságát biztosítani kell. A jelentést felhasználja mind a törvényességi felügyeletet ellátó szerv felügyeleti tevékenysége során, mind a támogatók. Jogszabályon alapuló támogatás – például az adó 1%-ának felajánlása esetén - esetén a közhasznúsági jelentés bemutatása nem nélkülözhető.

Hogyan készíthetünk közhasznú beszámolót, közhasznúsági jelentést?

A közhasznúsági jelentés készítése célszerűen a számviteli beszámoló összeállításával kezdődik, mert ez az alapja a jelentés számszaki adatainak. A közhasznú beszámoló mérlege és eredménykimutatása megválasztása nem könnyű feladat. A megfelelő tábla kiválasztását követően azt ki kell tölteni, nyilvánosságra hozható formába kell önteni, és a közhasznúsági jelentésbe kell integrálni. A közhasznúsági jelentés kötelező elemeit számba kell venni, azokat a jelentés készítése során ki kell fejteni úgy, hogy az sem belső, sem külső ellentmondást ne tartalmazzon.

E bonyolult és összetett feladat megbízható megvalósítása a BKS programmal egyszerű. A program a szervezet adatai alapján a megfelelő mérleget és eredménykimutatás(ok)at kínálja fel kitöltésre. A kitöltés egyszerű: a számolt sorokat a program kérésre automatikusan tölti ki, így abban számszaki hiba nem véthető. A közhasznúsági jelentés szinte játékosan, teljes körűen, ellenőrzötten és nyilvánosságra kész formában állítható elő a programmal.