Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2018. február 01. - 2018. február 28.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
362Ft/l
Gázolaj:
373Ft/l
Keverék:
399Ft/l
LPG autógáz:
226Ft/l
2018. január 09. - 2018. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
359Ft/l
Gázolaj:
374Ft/l
Keverék:
396Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l
2017. december 01. - 2017. december 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
355Ft/l
Gázolaj:
367Ft/l
Keverék:
392Ft/l
LPG autógáz:
219Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Bevallás ellenőrző és kitöltő program

A számviteli beszámoló, a társasági adó bevallása szinte ugyanannyi összesítő sort tartalmaz, mint amennyi alapadatot. A táblák, a bevallások kitöltése rengeteg hibalehetőséget hordoz: a számszaki összefüggéseken túl az adatok többszörös szerepeltetése ellentmondások sorát rejti magában. Hogyan biztosítható, hogy a mérleg, az eredménykimutatás számszakilag hibátlan legyen, egymással és a társasági adó bevallásával – a lehető legkevesebb rögzítéssel – teljes összhangban legyen. A XXI. században a válasz természetesen a számítógép.

A számítógép azonban csak akkor segít, ha tudja, mi a feladata. De ki mondja meg, hogy mit kell készíteni, mi mivel függ össze, mi miből jön ki, minek kell kisebbnek, nagyobbnak, egyenlőnek lennie? Van-e olyan szoftver, amely kiválasztja a gazdálkodó jellemzőinek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot, kitölti, ellenőrzi, és benyújtható formában előállítja azokat? Van.

A BKS program bevallás kitöltő és ellenőrző modulja a gazdálkodó szervezet adatai alapján a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot állítja össze, kizárólag az alapadatok rögzítésével. A beszámoló adatait kiegészítve a társasági adó bevallását az adózó jellemzőinek megfelelő nyomtatványon automatikusan áll össze. Az egyszeri és egyszerű rögzítésen túl a bevallások teljes körű belső és külső ellenőrzésével azok benyújtható formátumban jelennek meg, a gazdálkodó feladata csak az aláírás.
Amellett, hogy a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallás e programot használva logikailag és számszakilag garantáltan hibátlan lesz, az adatok megfelelő tárolása, későbbi egyszerű elérése is biztosított. A program további moduljaival a bevallások adatait felhasználva egyszerűen, és ellentmondásoktól mentesen készíthető el a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés, vagy akár a közhasznúsági jelentés is.

A program a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek szerinti beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását készíti el, ellenőrzi teljes körűen, a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően, a megengedett eltérésekkel az Ön igényeinek megfelelően. A társasági adó bevallására szolgáló nyomtatványok közül a leggyakrabban használt, az adott adóévre rendszeresített nyomtatványok állíthatók elő, nyomtathatók benyújtható formátumban, vagy – a beszámoló többi tábláival összefüggésben is ellenőrzötten - exportálhatók az NAV internetről letölthető ANYK programja felé.

 

NETTÓ ÁR
Egy céges változat
Több céges változat
2017-ben
Teljes ár
Törzsvevői ár
Teljes ár
Törzsvevői ár
Bevallás, beszámoló kitöltő és ellenőrző, e-beszámoló, adózott eredmény felhasználása határozat
15.000 
12.000 
25.000 
20.000 
Szöveges dokumentumok(Kiegészítő melléklet, Teljeskörű elemzés, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói jelentés)
28.000 
18.000 
58.000 
40.000 
Civil és közhasznú beszámoló kitöltő és ellenőrző, közhasznúsági melléklet,
e-beszámoló
11.000
9.000
25.000 
14.500 

 

Hogyan lehet a beszámoló összes táblázata és a kapcsolódó adóbevallás logikailag, számszakilag hibátlan?

A számviteli beszámoló, a társasági adó bevallása szinte ugyanannyi összesítő sort tartalmaz, mint amennyi alapadatot. A táblák, a bevallások kitöltése rengeteg hibalehetőséget hordoz: a számszaki összefüggéseken túl az adatok többszörös szerepeltetése ellentmondások sorát rejti magában. Hogyan biztosítható, hogy a mérleg, az eredménykimutatás számszakilag hibátlan legyen, egymással és a társasági adó bevallásával – a lehető legkevesebb rögzítéssel – teljes összhangban legyen. A XXI. században a válasz természetesen a számítógép.

A számítógép azonban csak akkor segít, ha tudja, mi a feladata. De ki mondja meg, hogy mit kell készíteni, mi mivel függ össze, mi miből jön ki, minek kell kisebbnek, nagyobbnak, egyenlőnek lennie? Van-e olyan szoftver, amely kiválasztja a gazdálkodó jellemzőinek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot, kitölti, ellenőrzi, és benyújtható formában előállítja azokat? Van.

A BKS program bevallás kitöltő és ellenőrző modulja a gazdálkodó szervezet adatai alapján a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot állítja össze, kizárólag az alapadatok rögzítésével. A beszámoló adatait kiegészítve a társasági adó bevallását az adózó jellemzőinek megfelelő nyomtatványon automatikusan áll össze. Az egyszeri és egyszerű rögzítésen túl a bevallások teljes körű belső és külső ellenőrzésével azok benyújtható formátumban jelennek meg, a gazdálkodó feladata csak az aláírás.

Amellett, hogy a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallás e programot használva logikailag és számszakilag garantáltan hibátlan lesz, az adatok megfelelő tárolása, későbbi egyszerű elérése is biztosított. A program további moduljaival a bevallások adatait felhasználva egyszerűen, és ellentmondásoktól mentesen készíthető el a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés, vagy akár a közhasznúsági jelentés is.

A program a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek szerinti beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását készíti el, ellenőrzi teljes körűen, a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően, a megengedett eltérésekkel az Ön igényeinek megfelelően. A társasági adó bevallására szolgáló nyomtatványok közül a leggyakrabban használt, az adott adóévre rendszeresített nyomtatványok állíthatók elő, nyomtathatók benyújtható formátumban, vagy – a beszámoló többi tábláival összefüggésben is ellenőrzötten - exportálhatók az APEH internetről letölthető ABEV programja felé.

Hogyan lehet a beszámoló táblázatait, és a kapcsolódó adóbevallásokat egyszerűen, ellenőrzötten, teljes (megnyugtató) összhangban elkészíteni?

A számviteli beszámoló számos táblázatból áll, melyek néhány alapadat – a felhasználás célja szerint - különböző bemutatását és összesítését szolgálják. Az adatok számszaki összefüggései és azok többszöri bemutatása (rögzítése) számos hibalehetőséget rejtenek magukban. Az elkészített táblázatok számszaki ellenőrzése, az összefüggések vizsgálata megfelelő program nélkül hatalmas feladat, és még mindig nem nyújt megfelelő garanciát arra, hogy az azonos tartalmú adatok az egyes táblázatokban azonos összegben kerültek feltüntetésre.

Csökkenthető a hibalehetőség, ha az alapadatok rögzítésére csak egyszer kerül sor, és az adatokat a megfelelő táblákba megbízható eszköz helyettesíti be: egy szoftver, amely az adatok megfelelő elhelyezésén túl ezt követően is ellenőrzi mind a belső, mind a külső összefüggéseket. Az ellenőrzések biztosítják, hogy a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számszaki adatai egymással összhangban legyenek, az azonos tartalmú adatok azonos összegben tűnjenek fel. Mindez egy megbízható program nélkül alapos kitöltést, és hatalmas mennyiségű manuális ellenőrzést kíván. A munkájára igényes szakember nem lép túl ezeken az ellenőrzéseken, csakhogy a bevallási időszakban a feszített időbeosztás mellett erre nem minden esetben van idő.

Programunk nem csak a kitöltést könnyíti meg az adatok automatikus átvételével, hanem a belső és külső összefüggéseket is teljes körűen ellenőrzi. Mindez csak néhány percet vesz igénybe, így a megtakarított idő alatt a bevallási időszakban akár pihenésre is jut idő!

Hol találhatók meg az egyéb szervezetek beszámolójának táblái, azok összefüggései?

A magyar számviteli szabályok – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – keretet adnak a számviteli munkához, ugyanakkor a beszámoló tartalma (a végtermék) pontosan körülhatárolt. Az egyes táblázatok, szöveges elemzések tartalma szinte a tételességig adott, a nyilvános beszámolók tartalma így – gazdálkodási formától, tevékenységtől, szervezettől függetlenül – egységesen értelmezhető. Sajnos e téren is vannak kivételek.A sajátos beszámolási kötelezettségek egy részét a Számviteli Törvény, más részeit a törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletek szabályozzák. A jogszabály a sajátos beszámolási kötelezettséggel bíró gazdálkodókon túl „egyéb szervezet”-ként említi azokat a gazdálkodókat, melyekre meghatározott, az általánostól eltérő beszámolási kötelezettség vonatkozik.

A sajátosságok nem csak eltérő elszámolásokat, értékelési eljárásokat takarnak, hanem sajátos mérleg- és eredménykimutatás-sémákat is. E sémák az adott gazdálkodóra vonatkozó kormányrendeletben találhatók meg, de a séma gyakran csak a teljes jogszabály tanulmányozása után áll össze.Egy egyéb szervezetnek minősülő gazdálkodó beszámolási kötelezettségének értelmezése tehát jelentős feladat, ahhoz a vonatkozó előírásokat pontról pontra értelmezni kell ahhoz, hogy a megfelelő számviteli beszámoló kerüljön összeállításra és nyilvánosságra. A megfelelő tartalom kiválasztása nem könnyű feladat: nem csak a szervezet jellegétől függ, hanem mind annak közhasznú besorolásától, mind vállalkozási tevékenységétől, a könyvvezetés módjától, sőt több helyütt választást is enged a jogszabály beszámolási formák közül. A megfelelő táblák megválasztása tehát az első feladat.Az egyéb szervezet beszámolója tábláinak megfelelő megválasztását követően a táblát fel kell tölteni a megfelelő adatokkal a megfelelő módon, biztosítva a számszaki összefüggések maradéktalan meglétét. A megfelelően kiválasztott, kitöltött, ellenőrzött táblát esztétikus formába öntve azt a megfelelő fórumon nyilvánosságra kell hozni. Mindez megoldható úgy is, hogy Ön csak a megfelelő programot választja ki. A program a szervezet adatainak megfelelő beszámoló-táblákat kiválasztja, annak alapadatait kitöltve összeáll a teljes, számszakilag ellenőrzött számviteli beszámoló. Amennyiben a szervezet adatai alapján az szükséges, úgy a megfelelő mérlegen és eredménykimutatáson túl mind a társasági adó bevallása, mind a kiegészítő melléklet, mind a közhasznúsági jelentés összeállítható programunkkal, korlátlan számú szervezetre.

Miért jobb, mint a többi?

A mai magyar jogi háttér a piacgazdaság dinamikus kialakulásának megfelelően állandó elemet szinte nem is tartalmaz, az előírások folyamatosan változnak. Nem kivétel ez alól a számviteli szabályozás sem, az adózás területéről nem is beszélve. Az adott beszámolási időszakra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók automatikusan az előző évi gyakorlat szerint, ahhoz minden esetben szükséges ismerni az éppen aktuális előírásokat is.A piacon számos kitöltő-ellenőrző program jelen van, amelyek folyamatos aktualizálása többé-kevésbé megoldott. Ezek a programok azonban általában a beszámolási kötelezettségnek csak egy részterületét fedik le: vagy az adóbevallást, vagy az általános beszámolókat, vagy csak egy adott sajátos beszámolót. Olyan program, amely mind a vállalkozások, mind az egyéb szervezetek beszámolóit, adóbevallását a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően készíti el, ellenőrzi, és benyújtható formában állítja elő, kevés van. A BKS program ezen képességek birtokában árának többszörösét hozza felhasználójának mind a megtakarított időt, mind a szakmai megbízhatóságot, mind a gazdálkodóról bemutatott képet illetően.Az egyszerű kezelés, a megbízható működés, a szakmai és számítástechnikai támogatás mind meggyőző érvek a program mellett. A maximális kényelmet szolgálja az automatikus kitöltés, az adatátvételek, a benyújtható formátumú nyomtatás. Programunk az általános és sajátos beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását állítja elő magyar, angol, német, vagy – felhasználóink kérésére – más nyelven.A többi ellenőrző program kevésbé kezelhető, nagyobb hangsúlyt fektet a nyomtatvány kitöltésére, mint a teljes körű ellenőrzésre. Az ilyen ellenőrzések általában kimerülnek a legnyilvánvalóbb összefüggések vizsgálatában, mélyebb logikai, sőt külső összefüggések ellenőrzésére nem terjed ki a tudásuk. Természetesen, mint minden ellenőrző programban, a hivatalosan közzétett programozott ellenőrzéseket ez a program is garantáltan kezeli, ilyenkor hibakódként az APEH hibakódját adjuk meg.